تصور شما از یک آدم معلول یا کم توان چیست صفحه 109 تفکر و سواد رسانه ای دهم

جواب فعالیت گروهی صفحه ۱۰۹ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تصور شما از یک آدم معلول یا کم توان چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : ادم معلول کسی است که دچار یک نقص جسمی باشد واین نقص می تواند یا در اثر تصادفات یا مادر زادی برای فرد ایجاد شده باشد.

برای دریافت “تصور شما از یک آدم معلول یا کم توان چیست صفحه 109 تفکر و سواد رسانه ای دهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی
ارسال نظر استفاده
کنید.

تصور شما از یک آدم معلول یا کم توان چیست صفحه 109 تفکر و سواد رسانه ای دهم

جواب فعالیت گروهی صفحه ۱۰۹ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تصور شما از یک آدم معلول یا کم توان چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : ادم معلول کسی است که دچار یک نقص جسمی باشد واین نقص می تواند یا در اثر تصادفات یا مادر زادی برای فرد ایجاد شده باشد.

برای دریافت “تصور شما از یک آدم معلول یا کم توان چیست صفحه 109 تفکر و سواد رسانه ای دهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی
ارسال نظر استفاده
کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.