جواب فعالیت های نوشتاری درس چهاردهم یاد حسین صفحه 101 فارسی هشتم

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۰۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس چهاردهم یاد حسین از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- واژه های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یک دیگر بنویسید.
2- در مصراع اول بیت چهارم درس، گروه های اسمی را بیابید و نوع وابسته های هر یک را مشخص کنید.
3- از متن درس، یک جناس بیابید.
4- از متن درس، سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- خشک و تر ، بزرگ و کوچک ، اکبر و اصغر .
3- دود دل و دیده.
4- آن خسرو ، آن بر تشنه ، آن که.

نویسنده :‌1-بزرگ و کوچک 2-خشک و تر 3-اکبر و اصغر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.