تعارض منافع چیست؟

.

تعارض منافع حالتی است که یک فرد مسئول بین کسب منافع شخصی و عمل به وظیفه حرفه ای مردد می ماند.تعارض منافع چیست؟

دانلود ویدیو با کیفیت 240P از آپارات
دانلود ویدیو با کیفیت 360P از آپارات
دانلود ویدیو با کیفیت 480P از آپارات
دانلود ویدیو با کیفیت 720P از آپارات

بهترین سایت دانلود موزیک: goodmuzik.com